Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică (CRCCD) a fost publicat de Consiliul Europei în aprilie 2018 și este constituit din 3 volume:

Volumul 1

conține Modelul de Competențe: 20 de competențe împărțite în patru categorii – valori, atitudini, abilități și cunoștințe și înțelegere critică – precum și informații despre istoricul modelului, modul cum a fost dezvoltat și cum ar trebui folosit.

 

 DESCARCĂ VOLUMUL 1

Volumul 2

conține descriptori de competență, adică afirmații care definesc scopuri și rezultate ale învățării pentru fiecare competență. Acești descriptori au menirea de a ajuta profesioniștii din domeniul educației să creeze situații de învățare care să le permită să observe comportamentul elevilor în legătură cu o anumită competență.

 

 DESCARCĂ VOLUMUL 2

Volumul 3

oferă îndrumări cu privire la modul în care poate fi folosit Modelul de Competențe în șase contexte educaționale: curriculum, didactică, evaluare, formarea profesorilor, abordarea la nivelul întregii școli și prevenirea radicalizării și extremismului.

 

 DESCARCĂ VOLUMUL 3

Un rezumat al Cadrului de referință este disponibil aici. Descarca rezumat.