Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică (CRCCD)

publicat de Consiliul Europei în 3 volume:

Volumul 1

conține Modelul de Competențe: 20 de competențe împărțite în patru categorii – valori, atitudini, abilități și cunoștințe și înțelegere critică – precum și informații despre istoricul modelului, modul cum a fost dezvoltat și cum ar trebui folosit.

Volumul 2

conține descriptori de competență, adică afirmații care definesc scopuri și rezultate ale învățării pentru fiecare competență. Acești descriptori au menirea de a ajuta profesioniștii din domeniul educației să creeze situații de învățare care să le permită să observe comportamentul elevilor în legătură cu o anumită competență.

Volumul 3

oferă îndrumări cu privire la modul în care poate fi folosit Modelul de Competențe în șase contexte educaționale: curriculum, didactică, evaluare, formarea profesorilor, abordarea la nivelul întregii școli și prevenirea radicalizării și extremismului.

CRCCD a fost adoptat ca reper pentru politicile educaționale de Conferința Permanentă a Miniștrilor Educației din cadrul Consiliului Europei (2016) și este inclus în Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind valorile comune, educația incluzivă și dimensiunea europeană a predării (2018).

În România, CRCCD se regăsește în curriculumul de educație socială pentru gimnaziu și este aplicat, de exemplu, prin programul de promovare a metodei Proiect: Cetățeanul (www.cetateanul.intercultural.ro), implementat de Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și cu sprijinul Romanian-American Foundation. Consiliul Europei susține utilizarea CRCCD la toate disciplinele și la toate nivelurile de educație, precum și la nivelul întregii școli.